Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Nieuwe bestuurssamenstelling

Nieuwe bestuurssamenstelling

 

Eindelijk is er dan een foto van het huidige bestuur. Het heeft even geduurd, want de nieuwe bestuurssamenstelling is al sinds mei 2017 een feit, maar beter laat dan nooit nietwaar?

Van links naar rechts ziet u: Jack Brinkman (vice-voorzitter); Wim Roelofsen (voorzitter); Thea van der Schoot (secr.&PR); Bert Liebregt (orkestcoördinator & planner); Jan Tijhaar (penningmeester).

 

Nieuws / Informatie

NIEUWE SECRETARESSE

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat:

Thea van der Schoot onze nieuwe secretaresse is geworden. Daarnaast schrijft en verspreidt zij ook persberichten t.b.v. diverse online en papieren media, zowel lokaal als regionaal en hangt in en rond Wezep de posters op ter aankondiging van elke nieuwe Jazzmiddag. 

 

Onze jongste telg in het bestuur neemt daarmee het 'stokje' over van Janny Vos, die wij hartelijk bedanken voor 11 jaar secretariaatswerkzaamheden.

___________________________________________________________________________________

36 JAAR Jazz Noord-Veluwe

De Stichting Oude Stijl Jazzkring Noord-Veluwe is op 24 januari 1981

opgericht. Wij bestaan dus al ruim 36 jaar...!! (zie historie)

_________________________________________________________________________________________

Tip: bij de bands die een eigen site hebben is een link gemaakt zodat u na het aanklikken hiervan direct naar de desbetreffende site wordt doorgeschakeld als u meer informatie over die specifieke band wenst.

__________________________________________________________________

 

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter:                    Wim Roelofsen

Secretaresse:               Thea van der Schoot

Penningmeester:          Jan Tijhaar

Orkestcoordinator:       Bert Liebregt

Vice-voorzitter:            Jack Brinkman

 

 

                  

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten