CORONA-VIRUS
 
        In verband met het Corona-virus is Party-centrum Coelenhage nog steeds gesloten.
      
      Daarom gaat tot onze grote spijt onze Jazzmiddag op 5 juni a.s. NIET door.
       
      Uiteraard hopen wij - evenals vele Nederlanders met ons - binnen afzienbare tijd een
      vaccin te kunnen krijgen, zodat wij weer onze Jazzmiddagen kunnen laten doorgaan. 
     
        Wij hopen dan ook, dat wij elkaar dit jaar weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten. 
 
       
     
        BESTUURSSAMENSTELLING
 
        Afbeelding invoegen 
 
        Bovenstaand een foto van het huidige bestuur.
         Van links naar rechts ziet u:
         Jack Brinkman-vice-voorzitter); Wim Roelofsen (voorzitter); Janny Vos (secretaresse);                                                     Bert Liebregt (orkestcoördinator); Jan Tijhaar (penningmeester)
 
     
       
     
      WEB-SITE
       Wegens verouderde programmatuur is onze oude website uit de lucht gegaan. Dit betekende, dat wij                           nieuwe programmatuur hebben moeten aanschaffen. Tevens betekent dat, dat wij alles weer opnieuw                         moeten opbouwen. Uiteraard kost dat tijd en energie. Zoals u kunt zien zijn we al aardig op weg.                                 Uiteraard moet er nog wel wat worden aangevuld. Er wordt aan gewerkt... 
       Jan Tijhaar, web-beheerder
 
 
                                                      Afbeelding invoegen