HOERA .......... HOERA!!!!     Het mag gelukkig weer.........!!!
 
        
       In verband met de versoepeling van de  Corona-maatregelen is het gelukkig weer                               toegestaan onze geplande Jazzmiddag op 5 februari a.s. door te laten gaan.
       Op de persconferentie op 25 januari is bekend geworden, dat we de geplande                                     Jazzmiddag kunnen laten doorgaan.....!! In tegenstelling met ons programma treedt                            voor ons op de "Folk University Jazzband"
           
       
       Wij hebben tot onze spijt het bericht ontvangen dat het Party-centrum Coelenhage                           heeft besloten per 1 januari 2022 haar horeca-activiteiten beëindigen.
         Daarom waren wij genoodzaakt - na vele jaren van uitstekende samenwerking met
       Party-centrum Coelenhage - uit te kijken naar een ander onderkomen voor onze                                Jazzmiddagen. 
     
      Wij prijzen ons gelukkig, dat wij na enig speurwerk een nieuwe - zeer fraaie - accommodatie              hebben gevonden.
      
      Ons nieuwe onderkomen is:
     
      Brasserie "De Konijnenberg" - Konijnenbergerweg 3 - 8051 CC Hattem. Tel. 038-4440620
      
       (uiteraard is - conform de voorschriften - de CoronaCeck-app noodzakelijk)
       
      Wij hopen van ganser harte dat wij elkaar op 5 februari a.s. weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten. 
 
       
     
        BESTUURSSAMENSTELLING
 
        Afbeelding invoegen 
 
        Bovenstaand een foto van het huidige bestuur.
         Van links naar rechts ziet u:
         Jack Brinkman-vice-voorzitter); Wim Roelofsen (voorzitter); Janny Vos (secretaresse);                                                     Bert Liebregt (orkestcoördinator); Jan Tijhaar (penningmeester)
 
     
       
     
      
               
 
 
                                                      Afbeelding invoegen